17. Седем дни

Както споменах по-горе, към края на август получих последна покана да заплатя дълга към един от своите кредитори. В нея ме информираха, че ако ДО СЕДЕМ ДНИ не заплатя, дължимата сума ще бъде предадена за съдебно изпълнение.

В началото на септември се появи възможност да изляза от тази трудна ситуация, тъй като можех да водя платени курсове по английски и немски език. За да започна да преподавам трябваше възможно най-бързо да регистрирам фирма. За жалост към онзи момент всички административни процедури, свързани с регистрацията на нова фирма траеха около 3 седмици. От човешка гледна точка да събера необходимата сума за СЕДЕМ ДНИ беше невъзможно.

Тогава Господ Бох ми показа, че за него няма невъзможни неща. Неговите възможности и средства са неизчерпаеми. Той винаги е готов да помогне и винаги идва да ни спаси, макар и в … последния момент. Така се случи и при мен. Когато бях съвсем на ръба, Той ми помогна.

На 3 септември фирмата ми беше вписана в регистъра в съответната служба в родния ми град. Нямах пари и майка ми взе на заем от съседка 60 злоти, за да платя за регистрацията и издаването на необходимото уверение, че съм вписана в регистъра. На следващия ден бях в НАП, за да проуча какви формалности трябва да уредя, за да мога да плащам данъци.

В петък, 7 септември, заминах за Люблин, за да получа статистически номер от съответния клон на Статистическия институт, под чиято юрисдикция се намира моят роден град. Когато след 13:00 ч. стигнах до института се оказа, че има голям проблем, тъй като преди около 10 мин. се е случила авария в информационната система и за жалост нищо няма да мога да свърша в този ден. След като говорих с началника на отдела ми беше обещано, че ще получа статистическия номер по факс след почивните дни, т.е. в понеделник сутринта, а оригинала – след няколко дни по пощата. За мен това беше чудно проявление на Провидението, тъй като, както по-късно ми казаха служителките, това не се практикува. След като получих факса в понеделник, 10 септември, уредих всички останали формалности – банкова сметка, необходимото в НАП и печат.

По този начин основах своята фирма. Всички формалности се уредиха светкавично, всички малки и по-големи препядствия бяха преодолени. Служителите, които срещах по пътя си бяха изключително учтиви, отворени и готови да ми помогнат и бързо уреждаха необходимите формалности. Вместо 3 седмици имах нужда само от СЕДЕМ ДНИ, за да основа собствена фирма. Всичко стана като на сън, още на СЕДМИЯ ДЕН издавах квитанции и започнах да изкарвам пари. Благодарение на това още на СЕДМИЯ ДЕН успях да изплатя дълга си към кредитора и по този начин избегнах съда.

Вярвам, че Божието Провидение ме напъстваше във всичко. Не се съмнявам, че Господ Бог ми помогна в подходящия момент. Той може да сътвори нещо от нищото дори тогава, когато човешките сили и възможности са недостатъчни. Бях на дъното заради проблеми и трудности, но когато силите ме напуснаха, на помощ ми дойде Иисус. За пореден път се убедих, че за Бог няма нищо, наистина нищо, невъзможно. Той може да направи от нищо нещо. Помощта дойде тогава, когато бях на дъното. Често хората наричат такива ситуации „истинска житейска катастрофа“ или пък казват, че „по лошо не може и да бъде“. Моя позната каза, че положението ми е безнадеждно и изход няма.

С Божията помощ обаче всичко е възможно!