18. Заем

Помощта от небесата идва винаги,

дори и в последния момент,

защото Ти, Добри Боже, никога не ни предаваш!

Преди да напусна работата си в банката, изтеглих заем от фонда за служители, за да мога да си помогна при закупуването на жилище. Според договора трябваше да го изплатя до 31 август 2003 г. Уви не успях да погася задължението в определения срок.

През август написах писмо до фирмата с молба за удължаване на срока за плащане до 31 декември 2003 г. Съгласиха се, но бях информирана, че предложеният от мен срок е окончателен.

През октомври платих почти половината от дължимата сума, но ми оставаше значителна част. Междувременно заболях тежко и не бях в състояние да работя. Стана ноември и вече знаех, че сама не мога да събера необходимата сума и само чудо може да ме спаси.

Тогава поверих всичко на Иисус и Неговото милосърдие. Молех се на Божията Майка на постоянната помощ, Св. Юда Тадей, покровителят в трудни и безнадеждни ситуации и Св. Антони да се застъпят за мен.

Настъпи декември, наближаваха коледните празници, а аз все още нямах необходимата сума. Точно преди празниците завършваха езиковите курсове, а новият срок започваше едва след нова година. Около седмица и половина преди празниците ми дойде идеята да уведомя участниците, че приемам плащания от желаещите да се запишат за следващия срок.

Реших само да им спомена за това и да оставя другото в ръцете на Господ Бог. Беше очевидно, че никой не е дължен да плати три седмици преди началото на новия срок. Обърнах се към Господ:

 – Иисусе, предавам се на Твоето милосърдие. Ти можеш да докоснеш сърцето на тези хора, за да – ако такава е Твоята воля – да платят предварително и да мога да изплатя дълга си.

Това, което се случи в седмицата преди празниците, беше удивително. Достатъчно много ученици платиха за курса предварително и по този начин събрах голяма сума. Остана ми да намеря само около една трета от дълга.

Тогава получих информация, че имам за получаване неизплатено парично обезщетение. За моя радост парите бяха точно толкова, колкото не ми достигаха, за да изплатя заема си изцяло.

По този начин преведох по банковата сметка останалата част от дълга си. Внесох сумата на 22 декември, т.е. преди крайния срок.

Благодаря Ти, Иисусе!