55. Аз нямам проблеми…

Един ден на улицата ме спря жена, принадлежаща към една от нехристиянските църкви, която искаше да прочета държаната от нея статия: „За причината за съществуването на проблемите“. Тя ме изгледа учудено, когато й отговорих:

– Но аз нямам проблеми…

Тя се учуди още повече, когато довърших:

– … понеже всички проблеми оставих в ръцете на Бог.