02. Pouzdajte se u Boga i ne brinite se!

Da, naš Gospodar je vrlo dobar i milostiv! Zato želim svim ljudima reći da se ne morate brinuti ako se nešto u životu dogodi onako kako ne bismo htjeli, a ponekad se čak i sve raspada. Ne morate brinuti kada se pojave problemi, poteškoće ili bolesti. Morate vjerovati Bogu i pouzdati se u njegovo vodstvo i Njegovu svetu volju. Neće nikoga ostaviti. On se brine za svako svoje dijete. Samo se trebate otvoriti Njegovoj Ljubavi i baciti se s pouzdanjem u ponor Njegovog Milosrđa. Treba dopustiti da nas Bog vodi, odbacivši svoje često loše, neuredne, egoistične želje i u svemu što nas susretne hvaliti Boga. Bog neće nikoga ostaviti u potrebi. Jednostavno morate vjerovati da je On tu pored, otvoriti se za Njegovo djelovanje i odgovarati na Njegovu Ljubav ljubavlju našeg ljudskog srca. Tada će On moći potpuno djelovati u našem životu i pomoći u rješavanju svih naših problema. Isus Krist uvijek će pronaći izlaz iz svake, čak i najteže i najkomplikovanije situacije. On, koji je stvorio nebo i zemlju, može sve! Isus Krist nije samo svemoćan, već je vrlo dobar i milostiv. I jako voli svakog od nas! Bog je dobar i brižan otac! Bog je milosrdna ljubav. Moramo stoga vjerovati Bogu i vjerovati Kristovim riječima koje govore:

Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni? Nemojte dakle zabrinuto govoriti: `Što ćemo jesti?` ili: `Što ćemo piti?` ili: `U što ćemo se obući?Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati…” [Mat 6, 25-33]