Category Archives: Miłosierdzie Boże

Godzina Miłosierdzia Bożego

„A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani”, to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”  Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: „Patrz, woła Eliasza”. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: „Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć

Read More

Koronka do Miłosierdzia Bożego

13 września 1935 roku siostra Faustyna zapisała w „Dzienniczku” widzenie: „Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie  jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dotykały ziemi.”(Dz. 474) Kiedy św. Faustyna zobaczyła ten „znak gniewu Bożego” mający zniszczyć pewne miejsce, zaczęła prosić anioła, aby wstrzymał się

Read More

Święto Miłosierdzia Bożego

„Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki.” (Dz. 965) „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego.” (Dz.699) Święto

Read More

Nowenna do Bożego Miłosierdzia

Pan Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie swoje życzenie, aby przed Świętem Bożego Miłosierdzia odmawiać nowennę w intencji nawrócenia świata i o poznanie Bożego Miłosierdzia dla wszystkich ludzi (Dz. 1059). W innym objawieniu Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Pragnę,  abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca

Read More

Obraz Miłosierdzia Bożego

Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: „Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327) W dniu 22 lutego 1931 roku  siostra Faustyna  miała objawienie, w którym  Pan Jezus polecił jej namalować obraz z podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Ukazał się jej wówczas w takiej postaci, w jakiej chciał być uwidoczniony na obrazie: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam

Read More

Nowe formy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus objawił świętej siostrze Faustynie nowe formy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Są nimi: obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem „Jezu, ufam Tobie” święto Miłosierdzia Bożego poprzedzone Nowenną do Miłosierdzia Bożego Koronka do Miłosierdzia Bożego Godzina Miłosierdzia Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego Z formami nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego związane są wielkie obietnice Pana Jezusa zapisane przez św. Faustynę. Aby skorzystać z obietnic przypisanych do poszczególnych form kultu

Read More

Miłosierdzie Boże w Osobie Jezusa Chrystusa i dziele Odkupienia

„Dziś w czasie Pasji ujrzałam Jezusa umęczonego, w ciernie ukoronowanego, a w ręku trzymał kawałek trzciny. Milczał Jezus, a żołdacy uwijali się na wyścigi, aby Go męczyć. Jezus nic nie mówił, tylko się spojrzał na mnie; w tym spojrzeniu wyczułam tak straszną mękę Jego, że my nie mamy nawet pojęcia, co ucierpiał Jezus dla nas przed ukrzyżowaniem (…) odczułam w duszy wielką nienawiść grzechu, a najmniejsza niewierność moja zdaje mi się

Read More

Co to jest Miłosierdzie Boże?

Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. (Dzieniczek, 699) Pan Jezus powiedział do Św. Siostry Faustyny: „Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski.” (Dzienniczek, 699) Innym razem rzekł: „Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją- i tę dasz poznać  światu”. (Dz. 438) Błogosławiony ks. Michał Sopoćko w swojej pracy

Read More