08. Jsem byla obětí mobbingů

Mobbingů jsem zažila, kdy jsem pracovala v jedné s největší bance. Mobbingové činnosti kvůli moje osobě byli přes šestnáct měsíců. Po jich ukončení – v čase pokračovaní pře ze mne práce, ti jedné společnosti – přes sedm měsíců byli jiné dramatické události, které byli přímé důsledkem mobbingů.

Kdy, v dnů zrušení plné smlouvy jsem opustila sídlo banky, jsem byla úplně vyčerpaná mentálně a fyzicky. Měla jsem počít, jako by můj život visel na vlásku. Po dvou rokách fungovaní v neustálím stresem, jsem nebyla schopná do žádné práce a normálního života.

Minule roky to byla válka s nemocemi a bolestmi, doba zmizeni s finanční obtížnostemi a chybou práce, součastné a doba setřeni ke zdraví i sil. Teď žiji normálně. Mám práce a postupně mobbingové efekty, které jsem zažila přestali mět vlivy na můj život.

Po letech chtěla bych zdůraznit: Jenom ve světle víry, možno pochopit jistotu zažitého utrpení, a tedy utrpení přijaté s vírou má smysl. Jenom víra může dat sílu stoupnout s největší obtížnosti. Smyslem mého utrpení je to, že teď mohu mluvit jakové velké zlo je mobbingů v pracovním místě, s kterého – chvála Bohu – jsem vrátila k normálnímu životu i práci.