40. Dziękuję Ci za wszystko, Maryjo!

Nie sposób opisać wszystkich przejawów obecności i działania Matki Bożej w moim życiu. Bowiem Maryja wyprosiła mi u Pana Boga wiele łask, które mogłabym bardzo długo wyliczać. Przekonałam się, że wystarczy nawet jedna myśl wzniesiona z ufnością do Matki Bożej, aby zostać wysłuchaną. Jednak często, a szczególnie w trudnych i skomplikowanych sytuacjach, odmawiałam nowenny, np. Nowennę Pompejańską (54 dni) i 9- dniowe nowenny, m.in. Nowennę do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Dzięki tym modlitwom umacniała się moja wiara i mogłam trwać w cierpliwym oczekiwaniu na wysłuchanie prośby oraz odmianę sytuacji.

Matko Najświętsza, jak Ci dziękować za Twoją pomoc i wstawiennictwo? Jak mam Ci się odwdzięczyć, Maryjo, za Twoją dobroć i miłosierdzie? Niech moje dziękczynienie wyrażą słowa modlitwy zaczerpnięte z Nowenny Pompejańskiej:

„Cóż Ci mogę dać, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego; wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen”.