Godzina Łaski

Historia nabożeństwa Godzina Łaski sięga 1947 roku, kiedy to we włoskiej  miejscowości Montichiari, Matka Boża kilkakrotnie objawiła się 36-letniej pielęgniarce, Pierinie Gilli.

W objawieniu mającym miejsce Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 1947 roku,  Maryja powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.”

Godzina Łaski zaczyna  się o godzinie 12.00 w południe, a kończy o godz. 13.00. Z Godziną Łaski związane są liczne obietnice Matki Najświętszej. Matka Boża obiecała, że kto w tej godzinie zwróci się do Niej z modlitwą i odda się Jej Niepokalanemu Sercu, ten dostąpi wielu łask Bożych. Jednocześnie Matka Boża wskazała na potrzebę modlitwy o nawrócenie naszych bliźnich. W tym czasie Niebo jest otwarte, Maryja wysłuchuje wielu próśb.

Obietnice Matki Najświętszej

 • Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
 • Będą masowe nawrócenia.
 • Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znowu staną się wierne i miłujące Boga.
 • Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie modlić się będą za bliźnich.
 • Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę.
 • Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.

Matka Najświętsza pokazała również na swoje Serce mówiąc: „Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju”.

Powiedziała też: „Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona”.

Godzina Łaski ma nam pomóc w otwarciu się na Boga i Jego łaskę poprzez nasze ufne zwrócenie się do Maryi  i zawierzenie się Jej Niepokalanemu Sercu. W ten sposób poprzez wstawiennictwo Najświętszej Panny doświadczymy w naszym życiu jeszcze głębiej działania miłosiernego Boga, który obdarzy nas łaskami  potrzebnymi w procesie  naszego nawrócenia i przemianie naszego serca.

Łaski Boże są bowiem niezbędną pomocą, aby nas umocnić i wesprzeć na drodze naszego doczesnego pielgrzymowania do niebieskiej Ojczyzny. Łaski te pozwalają nam mężnie oprzeć się fali zła, na które ciągle napotykamy w świecie. Dodają nam one siły i nadziei w przeciwnościach oraz pomagają nieustannie zbliżać się do Boga.

Jak odprawić Godzinę Łaski?

Godzinę Łaski odprawia się 8 grudnia, w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej  Maryi Panny. Zaczyna  się o godzinie 12.00 w południe, a kończy o godz. 13.00. Jest  to wyjątkowy czas, w którym można uprosić wiele łask dla nas samych oraz dla tych, za których się modlimy. Możemy modlić się o nawrócenie grzeszników, pokój na świecie, za Kościół.

Matka Boża zachęca, aby w Godzinie Łaski pójść do kościoła i tam się modlić, ale –jak powiedziała  – „jeśli ktoś nie może przyjść w tym czasie przyjść do kościoła, niech się modli w domu”. Więc możesz modlić się w pracy, w szkole, wszędzie tam gdzie przebywasz w czasie tej wyjątkowej godziny. Gdziekolwiek będziesz, tam również otrzymasz za pośrednictwem Matki Najświętszej wiele łask, jeżeli będziesz ofiarnie się modlić.

Staraj się wykorzystać na modlitwę całą godzinę tzn. zacznij modlitwę równo o 12.00 a zakończ o 13.00. Ważne, aby skupić się całkowicie na modlitwie i nie stracić ani sekundy, ani minuty z tej szczególnej godziny. Najlepiej poświęć Matce Najświętszej całą Godzinę Łaski. Im więcej czasu spędzisz na modlitwie do Maryi i przy Maryi, tym więcej będzie owoców twojej modlitwy i więcej łask wyprosisz.

Jeśli nie możesz poświęcić Niepokalanej całej godziny, spędź z Nią na modlitwie tyle czasu, ile jest dla ciebie możliwe. Jest to czas bezcenny, więc przez gorliwą i z głębi duszy  płynącą modlitwę, wstawiaj się za siebie i tych, których masz w sercu.

***

 • Modlitwę zacznij od znaku Krzyża Świętego: „W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Następnie możesz poprowadzić ją w poniższy sposób zaczynając od przypomnienia sobie obietnic Matki Bożej:

 • „Będą masowe nawrócenia”

Proś zatem o łaskę nawrócenia dla wszystkich grzeszników na całym świecie, a szczególnie dla tych, którzy najbardziej potrzebują Bożej pomocy i Bożego miłosierdzia.

 • „Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znowu staną się wierne i miłujące Boga”

Proś o łaskę nawrócenia dla dusz obojętnych; dla ludzi o zimnych, twardych sercach, którzy nie chcą przyjść do Boga; którzy nie myślą o Bogu; którzy uważają, że Bóg jest im niepotrzebny; którzy nie wierzą w Boga, nie szukają Go, nie kochają Go. Którzy tak zatwardzili swoje serca, że Bóg im całkowicie zobojętniał.

 • „Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała”.

W tej godzinie możesz uprosić wszelkie łaski dla siebie, swoich najbliższych i dla całego świata. Zarówno łaski niezbędne dla duszy, ale również łaski dotyczące spraw życia doczesnego. Proś zatem o „morze łask ” i nie bój się prosić nawet o największe  dary!

 • „Pan, Mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie modlić się będą za bliźnich”.

Jest to wielka obietnica miłosierdzia dla grzeszników. Proś zatem usilnie i gorąco za wszystkich ludzi o szczere i prawdziwe nawrócenie, w tym również i dla siebie samego – wszak wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy nawrócenia na każdym etapie naszego życia.

 • Na zakończenie modlitwy w Godzinie Łaski podziękuj Matce Bożej za ten szczególny czas z Nią spędzony i otrzymane łaski, które wyprosiłeś dla siebie, bliźnich i całego świata.

Jakie modlitwy odmawiać w tej wyjątkowej godzinie?

Módl się modlitwami, które są ci najbliższe. Każda modlitwa jest dobra, jeśli płynie z głębi duszy. Wszak nie chodzi tu o wypowiadanie formułek modlitewnych, ale ma to być przede wszystkim modlitwa serca.

Przede wszystkim odmawiaj Różaniec. Jest to modlitwa, o którą Matka Boża prosi we wszystkich miejscach Jej objawień.

Możesz odmawiać również:

 • Akty żalu np. „Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu”.
 • Akty pokuty np. modlitwę Anioła z Fatimy: „Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie, nie kochają Cię”.  
 • Akty miłości np. „Boże, choć Cię nie pojmuje, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone”
 • Akty strzeliste np. „O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
 • Akty oddania się Matce Najświętszej np.: „Cały jestem Twój, o Maryjo!”
 • Spontaniczne modlitwy płynące wprost z twego serca, które będą miłe Maryi i poruszą Jej Niepokalane Serce, a ciebie otworzą na przyjęcie łask związanych z Godziną Łaski, które obiecała Matka Najświętsza

Spraw radość Matce Najświętszej i zachęcaj innych do odprawiania Godziny Łaski!– tak, jak życzy sobie tego Maryja.

Żródło cytatów:

„Nasz Dziennik” z dn. 08.12.2010r.

www.adonai.pl

www.radioniepokalanow.pl