01. Sve dugujem Bogu i Njegovom milosrđu

U svom životu sam doživjela mnoge bolne i dramatične situacije. Usred nevolja i poteškoća osjetila sam da dopirem do dna. O takvim događajima kaže se da su stvarna životna katastrofa ili da ne može biti gore. U svim tim trenucima, potpunog beznađa, kad mi više nitko nije mogao pomoći, mogla sam računati samo na Boga i Njegovo Milosrđe. Nisam bila razočarana. Prošla sam kroz sve teške okolnosti samo zahvaljujući Božjoj milosti. Milosrdni Bog je za mene bijeg i spas u svakoj životnoj poteškoći. Kad moja snaga nije uspjevala, Isus Krist je došao u pomoć i riješio sve moje probleme. Spašavanje je uvijek dolazilo – čak i kad sam bila na samom dnu.

Isus Krist mi je pokazao da u čovjekovom životu nema situacije bez izlaza. Iskusila sam da s Kristom možete svladati sve, čak i najteže prepreke, jer za Njega ništa nije nemoguće. Otkrila sam da ne postoji situacija u kojoj On ne bi izbavio čovjeka. Ne postoji problem kojeg Isus Krist ne bi mogao riješiti. Može pomoći u bilo kojoj, čak i najdramatičnijoj i najviše beznadnoj situaciji. Isus Krist može sve učiniti. On ima svu snagu, a to pokazuje posebno kad ljudska snaga i mogućnosti potpuno zakažu.

Uvjerila sam se da je Isus Krist moj najbolji i najvjerniji prijatelj. Moja snaga i moja moć je u Isusu Kristu. Isus Krist je moje spasenje. S Njim sam prošla kroz sve što je bilo najgore i najteže. Isus Krist me nikada nije napustio, bio je uvijek uz mene i pomagao mi da preživim sve dramatične životne okolnosti. Vodio me kroz svaku “mračnu dolinu” od nedaća i nevolja i izvodio me iz najvećih poteškoća. Zahvaljujući Njemu mogu preživjeti svaki dan. Crpim snagu od Krista da nosim svoj svakodnevni križ slabosti, nemoći, usamljenosti i napuštenosti. Bez Isusa Krista, ja bih umrla. Sve u svom životu dugujem svome Gospodinu Isusu. Živim zahvaljujući Njemu. On je izvor moje radosti. On daje smisao mom životu. Da nije Isusa Krista, ne bih preživjela protekle godine. Bez Krista ne bih uspjela preživjeti niti jedan dan.

Na temelju onoga što sam doživjela, htjela bih poručiti svim ljudima da je bitna samo vjera i povjerenje u Isusa Krista! To je sve što je uistinu važno! Osobno sam se uvjerila da je najljepša stvar u čovjekovom životu držati se Isusa Krista!