29. Učinkovita devetnica za posao

Kao rezultat nesreće u 2011, pretrpjela sam tešku ozljedu kralježnice i glave. Moje zdravstveno stanje mi je onemogućilo normalno funkcioniranje, između ostalog nisam mogla uzeti stalni posao.

Moja situacija je tada postala vrlo dramatična. Zato sam mislila sa strahom o budućnosti i mojim financijskim i materijalnim pitanjima. Budući da nisam bila pogodna za bilo kakav posao. Također nisam imala nikoga tko bi mi mogao pomoći financijski. Pitala sam se o tome, odakle ću dobiti novac za izdržavanje i za plaćanje računa. Znala sam da se sama s time neću moći nositi. Tada sam svoju tešku situaciju povjerila Gospodinu Bogu. Ozbiljno sam se molila i pitala Isusa Krista za pomoć. Povjerila sam cijeli svoj život Milosrđu Božijem i brizi Majke Božije.

***

Jednog dana, slučajno sam pronašla na internetu devetnicu za posao po zagovoru Svetog Josemaria Escrive, španjolskog sveca i utemeljitelja Opusa Dei. Molila sam devetnicu i pitala Svetog Josemaria za pomoć na poslu.

Bila sam zatečena plodovima molitve. Gospodin Bog je odgovorio na moje molitve na takav način, da se javilo meni jako puno ljudi, zainteresiranih za učenje stranih jezika. Bili su to većinom ljudi, kojima sam bila preporučena kao predavač engleskog i njemačkog jezika od strane mojih dotadašnjih učenika. Zahvaljujući tome, mogla sam raditi od kuće i zaraditi novac na uzdržavanje. Osim toga, zahvaljujući obilnom blagoslovu Božijem, uštedila sam sredstva za godišnji odmor. Vidjevši učinkovitost Svetog Josemaria, ponovno sam izmolila devetnicu za posao na početku školske godine 2012/2013. Također i ovaj put sam bio uslušana i velikodušno podarovana. Potom sam molila devetnice nekoliko puta, ovaj put u nakani dobrog izvođenja moga posla.

***

Plodovi devetnica uz zalaganje Svetog Josemaria nisu bili samo posao i novac za uzdržavanje. To je bila prije svega preobrazba u mome srcu. Zahvaljujući devetnici i u njoj sadržanom promišljanju, Bog me izliječio od pohlepe. Prije toga sam gledala na druge ljude kroz prizmu novca. Brojao se samo profit i zarada, a ne čovjek i njegove potrebe.

Moj stav se promijenio otkad sam počela moliti devetnicu za posao uz zalaganje Svetog Josemaria Escriva. Od tog vremena, Gospodin Bog je počeo preobrazbu moga srca. Shvatila sam da je rad prvenstveno usluga ljudima. Najvažnija stvar za mene je činjenica da je moj posao bio dobro urađen, a ljudi zadovoljni. Počela sam vidjeti moj rad kao uslugu i pomoć drugim ljudima u slavu Božju. U svezi s tim, novac je prestao biti najvažniji za mene. Tada je Gospodin Bog počeo da me blagosiva i dalje šalje nove učenike.

Hvala Ti, Bože!

Hvala Ti, Sveti Josemario Escriva za Tvoje zalaganje!