01. Köszönöm Neked Istenem!

Ó, Isten, mily gazdagon árasztottad a világra irgalmasságodat, s mindezt az emberért. Ó, hogy szeretheted az emberiséget, hogy oly tevékeny szeretettel gondoskodsz róla!
Ó, Uram, Teremtőm! Mindenütt kezeid nyomát látom, s irgalmad pecsétjét mindenen, ami körülvesz engem.
Legirgalmasabb Teremtőm! Dicsőítem nevedet minden teremtmény, élők és élettelenek nevében. Felszólítom az egész világot, dicsérje irgalmadat!
Ó, milyen nagy a Te jóságod, Uram!

***

Urunk és Teremtőnk, áldott légy.
Egész világ, magasztald Uradat mély alázattal,
Adj hálát Teremtődnek mindenért,
És hirdesd, hogy felfoghatatlan Isteni Irgalma.
Jöjj, zöldellő föld,
Jöjj, végtelen tenger,
Hálád kedves énekként csendüljön,
És hirdesse, Isten irgalma mily mérhetetlen!
Jöjj, tündöklő napfény,
Jöjjetek viruló harmatos virágok,
Tiszta hangotok egyetlen himnuszként
Zengje, mily hatalmas az Isteni Irgalom!
Jöjjetek, hegyek és völgyek, zúgó erdők, rengeteg,
Jöjjetek, viruló, harmatos virágok,
Illatotok, szépségetek
Dicsérje és áldja az Isteni Irgalmasságot!
Földünknek minden gyönyörűsége,
Mellyel nem tud betelni az ember,
Jöjjetek, az Urat együtt dicsérjétek,
Mérhetetlen irgalmát hirdetve!
Jöjj, egész földnek szépsége,
És dicsérd Teremtődet mély alázattal,
Mert minden szépség az Ő irgalmának műve,
És hirdeti is zengő hangon: mily hatalmas Isten irgalma.
De mind e szépség felett
Kedvesebb dicséret Isten számára
Az ártatlan, bizalommal telt lélek,
Aki szorosan egyesül Vele a kegyelem által.

***

A Legszentebb Oltáriszentségben elrejtett Jézus,
egyetlen Szerelmem, egyedüli Irgalmam! Neked ajánlom testem,
lelkem minden szükségét. Te tudsz segíteni rajtam, mert Te
magad vagy az irgalom. Benned van minden reményem. (Napló, 1749-1751)

Jézusom, Bízom Benned!