Category Archives: Мisericordia

Kilenced az Isteni Irgalmassághoz

Szent Fausztina naplójából: „Kilenced az Isteni Irgalmassághoz. Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.” (Napló 1209) Az Úr Jézus ezt mondta Szent Faustina nővérnek: ,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet

Read More

Isteni Irgalmasság ünnepe

Az emberiség nem talál békét, míg irgalmam forrásához nem folyamodik.” (Napló 699) Ma reggel a szentmisén láttam a szenvedő Jézust. Szenvedését átérezte a testem, bár csak láthatatlanul, de nem kevésbé fájdalmasan. Jézus rám nézett, és ezt mondta: ,,Keserves szenvedéseim ellenére is elvesznek [egyes] lelkek. Utolsó mentőövet adok nekik, ez Irgalmasságom ünnepe. Ha nem dicsőítik irgalmamat,

Read More

Irgalmasság órája

Hat óra tájban az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott: „Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?” Ez annyit jelent: „Istenem, Istenem, miért hagytál el?” Az ott állók közül néhányan hallották, és megjegyezték: „Lám, Illést hívja.” Valaki odafutott, s ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve inni adott neki. „Hadd lássuk – mondta –,

Read More

Isteni Irgalmasság képe

Átadok az embereknek egy edényt, mellyel az irgalmasság forrásához jöhetnek kegyelmet meríteni. Ez az edény nem más, mint ez a kép a következő felírással: ‘Jézusom, bízom Benned.’ (Szent Faustina Kowalska nővér, Napló, 327) 1931. február 22-én Úr Jézus megjelent Szent Fausztinának (Plock, Lengyelország). Az Üdvözítő arra kérte a nővért, készítsen róla egy festményt így a

Read More

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Este a cellámban megpillantottam egy angyalt, Isten haragjának végrehajtóját. Világos ruhája volt, az arca lángolt. Lába alatt egy felhő volt, melyből villámok és mennydörgések törtek elő. Ezek először az angyal kezét érték, s csak aztán sújtottak a földre. Amikor megpillantottam Isten haragjának eme jelét, melynek sújtania kellett a földet, s főként egy bizonyos helyet –

Read More