Rózsafüzér

A rózsafüzér imádkozásának módja

1. Az ima keresztvetéssel kezdődik: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

2. A keresztre egy „Apostoli hitvallást mondunk”:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

3. Az első nagy szemre egy Miatyánkot (Mi Atyánk):

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

4. Az ezt követő 3 kis szemre Üdvözlégyet:

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

5. Ezután a Dicsőség-et mondjuk, amit a Fatimai fohász-szal zárunk le.

Dicsőség: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Fatimai fohász: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

6. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedet egy Dicsőség majd a Fatimai fohász zárja.

7. Folytatjuk a következő tizeddel:

-a nagy szemre Miatyánk,

-a 10 kis szemre Üdvözlégyek a második titokkal,

-a tized zárásaként ismét egy Dicsőséget, majd a fatimai fohászt mondjuk.

8. A 3., 4. és 5. tizedet az előzőekhez hasonlóan imádkozzuk.

Az ötödik tizedet záró Dicsőség és a fatimai fohász után ismét keresztvetés következik: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A rózsafüzér titkai

Az örvendetes olvasó titkai

1. …akit Te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.

2. …akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál

3. …akit Te, Szent Szűz, a világra szültél.

4. …akit Te, Szent Szűz, a templomban bemutattál

5. …akit Te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

A világosság olvasó titkai

1. …aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

2. …aki a kánai mennyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét.

3. …aki meghirdette Isten országát.

4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

5. …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

A fájdalmas olvasó titkai

1. …aki érettünk vérrel verejtékezett.

2. …akit érettünk megostoroztak.

3. …akit érettünk tövissel koronáztak.

4. …aki érettünk a keresztet hordozta.

5. …akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó titkai

1. …aki a halálból feltámadt.

2. …aki a mennybe fölment.

3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte.

4. …aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.

5. …aki Téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

Rózsafüzér ígéretek

Források: www.regi.katolikus.hu