15. Jūs žinote, ką darote

Deja, buvo vis sunkiau ir sunkiau rasti darbą. Tuo metu dauguma siūlomų darbo vietų buvo susiję  su draudimo agentūra. Kartais gąsdino mane padėtis darbo rinkoje, bijojau, kad jeigu nerasiu kitokio įsidarbinimo savęs užlaikymui teks dirbti draudimo agente. Asmeniškai neturiu nieko prieš žmones dirbančius draudimo agentūroje. Tačiau baugino mane nepastovių mėnesinių uždarbių perspektyva, be to maniau juk neturiu pakankamo polinkio, kad dirbti šį darbą. Taigi pradėjau melstis dėl darbo, tačiau su sąlygą, kad nenoriu būti… draudimo agente. Sakydavau tada :

-Viešpatie Dieve, meldžiu Tavęs darbo. Tik neužmirškite, neduokit man draudimo agentės darbo, nes aš visiškai šiam darbui netinkama.

***

Vieną dieną, gavau atsakymą į mano skelbimą, paskambino vienos draudimo bendrovės vadovas ir pakvietė mane į interviu. Iš trumpo pokalbio supratau, kad siūlo darbą žmogiškųjų išteklių valdymo padaliniuose. Maždaug po žodžių: „Kaip laikaisi?“ , pasakė :

-Norėčiau jums pasiūlyti vietą… darbo agentūroje.

Žvelgiant atgal, iš dalies didžiavausi savimi dėl to, kad tuo metu nenukritau nuo kėdės ar nepasielgiau kaip nors keistai, kas liudytų apie mano nepaprastą „motyvaciją“  įsidarbinti siūlomoje darbo vietoje.

***

Sunku aprašyti, kaip aš jaučiausi, kai išėjau iš draudimo bendrovės biuro. Tiesiog norėjau verkti. Buvau labai nusivylusi ir reiškiau pretenzijas Dievui.

-Juk aš taip stipriai Tavęs prašiau, kad neduotumei man šito darbo! Kodėl pažeminai mane ir neišklausei mano maldavimų?! Juk žinai, kad turiu daug finansinių įsipareigojimų, kaip man už viską susimokėt dirbant tokį nepatikimą darbą?!-sakiau Jam, vos ne rėkdama iš širdgėlos.

Per keletą dienų sielvartavau ir beveik pykausi su Dievu. Tačiau netrukus mano emocijos aprimo. Pagalvojau, kad Dievas pasišaipė iš manęs norėdamas man  tuo parodyti kažką svarbaus. Pamąsčius, priėjau išvados, juk nederėjo man kelti Dievui sąlygų ir reikalavimų būsimam darbui. Nes Jis žino geriau, ko man reikia ir kas man gera. Galų gale pasakiau:

-Viešpatie, jeigu Tu nori, kad aš tapčiau draudimo agente, tai aš noriu tapti pačia geriausia agente pasaulyje. Tau…

***

Po mėnesio buvau jau po apmokymų paruošiančių darbui draudimuose. Iškart šokau į darbo sūkurį ir stipriai susiėmiau klientų paieška. Praleisdavau 5-6 valandas per dieną prie telefono, bandydama telefonų knygos pagalba susisiekti ir surasti klientus susidomėjusius papildomu draudimu. Atlikdavau keliasdešimt skambučių į dieną, įprastai jų rezultatu buvo du susitikimai su klientais. Be to, iš savo telefoninių pokalbių gaudavau nukreipimus į daugelį kitų žmonių, kurie galėtų būti susidomėję draudimu.

Po nevisai trijų mėnesių mano kaip draudimo agento darbo, turėjau labai daug klientų susidomėjusių papildomu draudimu. Turėjau daug susitikimų ir pristatymų, tačiau rezultatas buvo toks, kad… nepardaviau jokių draudimo polisų. Kaltinau save už tai, kad nepaisant pastangų praradau labai daug laiko ir neužsidirbau jokių pinigų. Kaip įprasta, turėjau apmokėti daug paskolų ir kreditoriai tvirtai primindavo man apie jų reguliavimą.

Vis meldžiausi dėl darbo, kuris leistų man apmokėti paskolas.

-Jūs žinote, ką darote- sakiau Dievui ir šį kartą su Juo nesiginčijau.