55. Aš neturiu problemų…

Karta gatvėje priėjo prie manęs moteris – priklausanti vienai iš nekrikščioniškų bažnyčių – kuri norėjo, kad perskaityčiau per ją laikomą straipsnį: „Kodėl egzistuoja problemos žemėje “ .

Ji pažvelgė į mane su nuostaba, kai aš jai pasakiau:

„-Bet aš neturiu problemų…“

Jos nuostaba buvo dar didesnė, kai baigiau:

„- nes visas problemas atidaviau Dievui“.