Category Archives: Мisericordia

Dievo Gailestingumo novena

Devyndieniu, kuris pradedamas Didįjį penktadienį, rengiamasi Gailestingumo šventei. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį ir mus, kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13–14 d. „Sielas, kurios kalbės

Read More

Gailestingumo švente

„Dukra mano, kalbėk visam pasauliui apie neapsakomą mano gailestingumą. Trokštu, kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis ir užuovėja visoms sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams. Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo gelmės, išlieju visą malonių jūrą sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo šaltinio; kuri siela prieis išpažinties ir šv. Komunijos, gaus visišką kalčių ir bausmių atleidimą, tą

Read More

Dievo Gailestingumo valanda

„Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: Eloji, Eloji, lema sabachtani? Tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?! Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: „Matai, jis šaukiasi Elijo“. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas: „Palaukite,

Read More

Dievo Gailestingumo vainikėli

Dievo Gailestingumo vainikėlį Viešpats Jėzus padiktavo sesei Faustinai Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13−14 d. kaip maldą, prašančią Dievo gailestingumo malonės nusidėjėliams. *https://www.faustyna.eu/lt/files/Faustina-Meileirgailestingumas3.pdf „Vilnius, 1935 m. rugsėjo 13 d., penktadienis Vakare, kai buvau savo celėje, išvydau angelą, Dievo rūstybės vykdytoją. Vilkėjo šviesiu drabužiu, su spindulingu veidu, po jo kojomis – debesis, iš debesies jam į rankas

Read More

Gailestingojo Jėzaus paveikslas

„Duodu žmonėms indą, su kuriuo turi ateiti malonių prie gailestingumo šaltinio. Šis indas yra paveikslas su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi” (Dien., 327). „Malonės iš mano gailestingumo semiamos vienu indu, o tai yra – pasitikėjimas“ (Dien., 1578). 1931 m. vasario 22 d. Plocko (Lenkija) vienuolyno celėje seseriai Faustinai apsireiškė Viešpats Jėzus ir pavedė nutapyti paveikslą pagal

Read More