Gailestingojo Jėzaus paveikslas

Gailestingojo Jėzaus paveikslas: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Eugenijus Kazimirovskis, Vilnius, 1934 m.

Duodu žmonėms indą, su kuriuo turi ateiti malonių prie gailestingumo šaltinio. Šis indas yra paveikslas su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi” (Dien., 327).

Malonės iš mano gailestingumo semiamos vienu indu, o tai yra – pasitikėjimas“ (Dien., 1578).

1931 m. vasario 22 d. Plocko (Lenkija) vienuolyno celėje seseriai Faustinai apsireiškė Viešpats Jėzus ir pavedė nutapyti paveikslą pagal jai suteiktus regėjimus. https://www.faustyna.eu/lt/files/Faustina-Meileirgailestingumas3.pdf

Plockas. „1931 m. vasario 22 d. vakare, kai buvau celėje, išvydau Viešpatį Jėzų, vilkintį baltu drabužiu. Viena ranka pakelta palaiminimui, kita lietė drabužį ant krū tinės. Iš drabužio, prasivėrusio ant krū tines, ėjo du dideli spinduliai, vienas raudonas, o kitas baltas. Tylėdama žvelgiau į Viešpatį, mano siela buvo persmelkta baimės, bet sykiu ir didžiulio džiaugsmo. Po akimirkos man Jėzus pasakė: Nutapyk paveikslą pagal piešinį, kurį matai, su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Trokštu, kad šis paveikslas bū tų garbinamas pirmiausia jū sų koplyčioje ir visame pasaulyje. Pažadu, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip pat pažadu jau čia, Žemėje, pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą (…) Trokštu, kad būtų Gailestingumo šventė. Noriu, kad tas paveikslas, kurį nutapysi teptuku, būtų iškilmingai pašventintas pirmą sekmadienį po Velykų, ir tas sekmadienis turi būti Gailestingumo šventė. Trokštu, kad kunigai skelbtų šį didžiulį mano gailestingumą nusidėjėlių sieloms. Tenebijo prisiartinti prie manęs nusidėjėlis. (Dien., 47-50)

Šie du spinduliai reiškia kraują ir vandenį – baltas spindulys reiškia vandenį, kuris išteisina sielas; raudonas spindulys reiškia kraują, kuris yra sielų gyvenimas… Šie du spinduliai ištryško iš mano gailestingumo vidaus tada, kai mano mirštanti širdis buvo ietimi atverta ant kryžiaus. Šie spinduliai uždengia sielas nuo mano Tėvo pykčio. Laimingas, kas gyvens jų pavėsyje, nes jo nepasieks teisinga Dievo ranka“ (Dien., 299).

Gailestingojo Jėzaus paveikslas: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Adolf Hyla, Krokuva, 1944.

Staiga išvydau Viešpatį, kuris man pasakė: Žinok tai, jei apleisi šio paveikslo tapymą ir visą gailestingumo darbą, teismo dieną atsakysi už daugelį sielų“ (Dien., 154)

… kai buvau pas tą dailininką, kuris tapo šį paveikslą, ir pamačiau, kad nėra toks gražus kaip Jėzus, labai dėl to nuliū dau, tačiau paslėpiau tai giliai širdyje. (…) vyresnioji liko mieste sutvarkyti įvairių reikalų, namo grįžau viena. Iškart nuėjau į koplyčią ir labai daug verkiau. Tariau Viešpačiui: Kas Tave nutapys tokį gražų, koks esi? – Tada išgirdau tokius žodžius: Ne dažų ar teptuko grožyje yra šio paveikslo didybė, bet mano malonėje“ (Dien., 313).

Kai baigėsi pamaldos ir kunigas paėmė Švenčiausiąjį Sakramentą, kad palaimintų, tada išvydau Viešpatį Jėzų tokį, koks yra šiame paveiksle. Viešpats suteikė palaiminimą, ir šie spinduliai pasklido po visą pasaulį. Išvydau nepasiekiamą šviesą krištolo bū sto pavidalu, nuausto iš jokiam kū riniui ar dvasiai nepasiekiamos šviesos bangų. Į šią šviesą vedė trejos durys – ir tą akimirką Jėzus įėjo į šią šviesybę toks, koks yra šiame paveiksle, – pro antrąsias duris, į vienybės vidų“ (Dien., 420).

Per šį paveikslą sieloms teiksiu daug malonių, todėl tegul jis bus prieinamas kiekvienai sielai“ (Dien., 570).

Mano žvilgsnis iš šio paveikslo yra toks kaip žvilgsnis nuo kryžiaus (Dien., 326).

Mačiau iš Ostijos išeinančius šiuos du spindulius, kokie yra šiame paveiksle, jie glaudžiai vienas su kitu susijungė, bet nesusimaišė…“ (Dien., 344).

Yra viena kaina, už kurią perkamos sielos – tai yra kentėjimai, sujungti su mano kančia ant kryžiaus” (Dien., 324).

ŠALTINIAI

*Urszula Grzegorczyk. Leidinį „Gailestingumo dovana“, galima įsigyti kaip elektroninę knygą: www.faustyna.eu :

*https://www.faustyna.eu/lt/files/Faustina-Meileirgailestingumas3.pdf

*Šv. sesuo Faustina − „Dienoraštis“