05. Mana pateicības lūgšana

Kungs Jēzu Kristu,

Bez Tevis es jau sen būtu mirusi,

Bez Tava atbalsta manis vairs nebūtu.

Nemiera stundā es vērsu savas domas pie Tevis,

Tavs Vārds bija mans glābiņš, kad uzmācās izmisums un bezcerība,

Kad es biju izsalkusi, Tu nāci ar savu spēku pie manis caur Euharistiju,

Kad man draudēja ļaunums, Tu atbrīvoji mani Izlīguma Sakramentā,

Tu sniedzi man maizi, kad mana dvēsele bija vientuļa un izsalkusi,

Tu darīji mani spēcīgu, kad es grimu izmisuma dzelmē,

Tu biji man līdzās visās manās takās,

Tu mani atbalstīji, kad man tas bija nepieciešams,

Tu nekad mani neatstāji vienu, kaut nekādi es neesmu nopelnījusi Tavu žēlastību.

Šodien es Tev pateicos par visām Tavas neizmērojamās žēlsirdības izpausmēm pret mani.

Es Tev pateicos, Tevi godinu un slavēju, jo Tu, Kungs, man esi parādījis lielu labvēlību,

Pateicoties Tev es esmu izturējusi un atdzimusi jaunā dzīvē

Slava Tev, Kungs, mūžīgi mūžos!

Āmen.