01. Takk, min Gud, for alt!

I mitt liv har jeg opplevd mange smertefulle og dramatiske situasjoner. Slike hendelser sies å være en katastrofe i det virkelige liv, eller at det ikke kan bli verre. I alle disse øyeblikkene, helt håpløse, da ingen kunne hjelpe meg lenger, kunne jeg bare stole på Gud og hans barmhjertighet. Jeg ble ikke skuffet. Jeg kom gjennom alle vanskelige omstendigheter bare takket være Guds nåde. Barmhjertige Gud var og er for meg et tilfluktssted og en redning i alle vanskeligheter i livet. Da min styrke mislyktes, kom Jesus Kristus til unnsetning og løste alle problemene mine. Redning kom alltid – selv når situasjonen min var tragisk.

Jesus Kristus viste meg at det ikke er noen situasjon i menneskets liv uten en løsning. Jeg opplevde at du med Kristus kan overvinne alle – også de vanskeligste – hindringene og problemene, fordi ingenting er umulig for ham. Jeg har funnet ut at det ikke er noen situasjon hvor han ikke ville lede en mann ut. Det er ikke noe problem som Jesus Kristus ikke kunne løse. Han kan hjelpe i enhver, til og med den mest dramatiske og håpløse situasjonen. Jesus Kristus kan gjøre hva som helst. Han har all makt, og han viser det spesielt når menneskelig styrke og muligheter fullstendig mislykkes

I mitt liv har jeg funnet ut at Jesus Kristus er min beste og mest lojale venn. Min styrke og min kraft er i Jesus Kristus. Jesus Kristus er min frelse. Det var med ham jeg gikk gjennom alt som var det verste og vanskeligste. Jesus Kristus forlot meg aldri, han var alltid med meg og hjalp meg å overleve alle de dramatiske omstendighetene i livet. Han førte meg gjennom hver «mørke dal» av motgang og problemer og førte meg ut av de største vanskelighetene. Takket være ham kan jeg overleve hver dag. Jeg henter styrke fra Kristus til å bære mitt daglige kors av sykdom, svakhet, maktesløshet, ensomhet og forlatelse.

Uten Jesus Kristus ville jeg ha dødd. Jeg skylder min herre Jesus alt. Jeg lever takket være ham. Han er kilden til min glede. Bare Jesus Kristus gir mening i livet mitt. Hvis det ikke var for Jesus Kristus, ville jeg ikke ha overlevd de siste årene. Uten Kristus ville jeg ikke kunne overleve en eneste dag.

Basert på hva jeg har opplevd, vil jeg fortelle alle mennesker at bare tro og tillit til Jesus Kristus betyr noe i livet! Det er alt som virkelig betyr noe! Jeg har personlig funnet ut at det største ved menneskelivet er å holde seg til Jesus Kristus!

Takk for alt, barmhjertige Jesus Kristus!