08. Jeg var offer for mobbing

Da jeg jobbet i en av de største bankene, opplevde jeg mobbing, altså psykisk trakassering og forfølgelse på arbeidsplassen. Jeg var da ansatt i avdelingen for menneskelige ressurser. Mobbing som var rettet mot meg, varte i seksten måneder. Etter at den hadde tatt slutt – mens jeg fortsatte jobb i det samme firmaet – fant det sted andre dramatiske hendelser som var direkte følge av mobbing og som varte i sju måneder.

Den dagen da arbeidsavtalen opphørte, og jeg forlot kontoret til banken, var jeg mentalt og fysisk ekstremt utslitt. Jeg hadde et inntrykk av at livet mitt hang på linjen. Etter to års drift i konstant stress egnet jeg meg ikke til noen jobb og normalt liv.

De siste årene var en tid med kamp mot sykdommer og plager, tiden med kamper mot økonomiske problemer og arbeidsløshet, men samtidig tiden da jeg fikk tilbake helse og styrke. Nå lever jeg normalt. Jeg har en jobb, og mobbingens følger gradvis opphører å ha innflytelse på livet mitt.

Mange år senere vil jeg gjerne understreke: bare i tro kan man forstå essensen av vedvarende lidelse, og da er lidelse som mottas med tro, av betydning.

Bare tro kan gi styrke til å komme seg fra de største vanskelighetene.

Betydningen av min lidelse er at jeg nå kan si hvor stor ondskap mobbing på arbeidsplass er, og som jeg – gudskjelov – kom tilbake fra til normalt liv og arbeid.