01. Mijn God, dank U voor alles!

Jezus, Vriend van een eenzaam hart, U bent mijn veilige haven, U bent mijn vrede. U bent mijn redding. U bent mijn kalmte in ogenblikken van strijd en te midden van een oceaan van twijfel. U bent de heldere lichtstraal die het pad van mijn leven verlicht. U bent alles voor een eenzame ziel. U begrijpt de ziel zelfs alhoewel ze blijft stilzwijgen. U kent onze zwakheden en als een goede arts

troost en geneest U. Deskundig als U bent, bespaart U ons lijden.( Dagboek van zr. Faustina Kowalska , 247)

***

Mijn hart prijst hoog de Heer
van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder:
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
En zie,van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is,
en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen.
(Lucas 1, 46-50, Magnificat)

***

De Heer is mijn Herder
mij zal niets ontbreken.

Hij wijst mij te liggen
in grazige weiden,
Hij voert mij naar wateren der rust.

Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen,
Hij leidt mij in sporen van waarheid
getrouw aan zijn naam.

Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij gaat Gij,
uw stok en uw staf
zij doen mij getroost zin.

Een tafel richt Gij mij aan
in het aangezicht van mijn belagers
en zalft met olie mijn hoofd.
Mijn beker vloeit over.

Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden
al de dagen mijns levens.
Verblijven mag ik in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen. (Psalm 23)