De beeltenis van de Barmhartige Jezus

„Jezus, ik vertrouw op U”. De beeltenis van de Barmhartige Jezus, Eugeniusz Kazimirowski, 1934

De mensheid zal geen vrede kennen totdat zij zich met vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt”. (Dagboek van zuster Faustina, 300)

Ik bied de mensen een vat aan waarmee ze naar de bron van de barmhartigheid moeten blijven komen om genaden. Dat vat is deze afbeelding met het onderschrift: Jezus, ik vertrouw op U”. (Dagboek van zuster Faustina, 327)

De speciale zending van zuster Faustina begon in 1931, toen de barmhartige Verlosser haar verscheen op 22 februari. Jezus zei haar:

Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld dat je ziet, met het onderschrift: „Jezus, ik vertrouw op U”.

Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw kapel en [daarna] over de hele wereld. Ik beloof dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet verloren zal gaan. Ik beloof haar ook hier al op aarde overwinning over haar vijanden, in het bijzonder in het uur van de dood. Ik zal haar zelf verdedigen als mijn eigen eer”. (Dagboek van zuster Faustina, 47-48)

Toen ik erover sprak met mijn biechtvader, kreeg ik dit antwoord: “Dat gaat over uw ziel”. Hij zei mij: “Schilder Gods beeld in uw ziel”. Toen ik van de biechtstoel wegging, hoorde ik weer de volgende woorden: “In uw ziel is Mijn beeld al. Ik verlang een feest van de Barmhartigheid. Ik wil dat deze Beeltenis die gij met een borstel gaat schilderen, op de eerste zondag na Pasen feestelijk gewijd wordt, die zondag moet het feest van de Barmhartigheid zijn. (Dagboek van zuster Faustina, 49)

DE TWEE STRALEN

De twee stralen duiden bloed en water aan. De doorzichtige straal duidt het water aan dat de zielen rechtvaardig maakt. De rode straal duidt het bloed aan dat het leven van de zielen is. Deze twee stralen kwamen uit de diepten van mijn tedere barmhartigheid toen mijn hart dat folterende pijn had geleden op het kruis door een speer geopend werd. Deze stralen beschermen de zielen voor de toorn van mijn Vader. Gelukkig is diegene die onder hun bescherming zal wonen, want de rechtvaardige hand van God zal geen macht over hem hebben”. (Dagboek van zuster Faustina, 299)

„Jezus, ik vertrouw op U”. De beeltenis van de Barmhartige Jezus
Adolf Hyła, 1944

Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.” (Evangelie van Johannes 19, 32-34)

De schoonheid van deze afbeelding is niet in de kleurenpracht of de kunstwaarde gelegen, maar in mijn genade”. (Dagboek van zuster Faustina, 313)

Wanneer je dit gebed met een berouwvol hart en met geloof voor een zondaar bidt, zal Ik hem de genade van bekering geven. Dit is het gebed: O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U”. (Dagboek van zuster Faustina, 187)

Bronnen:

Dagboek van zuster Faustina: Goddelijke Barmhartigheid in mijn ziel.

www.debijbel.nl