Het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid

Het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid (De Zondag van de goddelijke Barmhartigheid)

“Geen enkele ziel zal gerechtvaardigd worden zolang ze zich niet met vertrouwen tot mijn Barmhartigheid wendt.” (Dagboek van zuster Faustina, 570)

“Niettegenstaande mijn bitter lijden gaan de zielen verloren. Ik biedt hen een laatste reddingsplank aan, het feest van Mijn Barmhartigheid. Indien ze mijn Barmhartigheid niet aanbidden, zullen ze eeuwig verloren gaan.” (Dagboek, 965)

Ik wil dat het feest van de goddelijke Barmhartigheid een redmiddel en een schuilplaats wordt voor alle zielen en in het bijzonder voor de arme zondaren.(Dagboek, 699)

Op die dag staan de diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van mijn barmhartigheid naderen.” (Dagboek, 699)

Het feest van de Goddelijke Barmhartigheid wordt op de zondag na Pasen gevierd. In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II de Tweede Zondag van Pasen uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Jezus zei tegen zuster Faustina op 22 februari 1931 in Płock (Polen):

Ik verlang een feest van de Barmhartigheid. Ik wil dat deze Beeltenis die gij met een borstel gaat schilderen, op de eerste zondag na Pasen feestelijk gewijd wordt, die zondag moet het feest van de Barmhartigheid zijn.” (Dagboek, 49)

Ik wil dat de eerste zondag na Pasen het feest van de Barmhartigheid wordt.” (Dagboek, 299)

Jezus beloofde gelovigen die op “Barmhartigheidszondag” naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de heilige communie ontvangen bijzondere genaden te schenken. De ziel die te biechten zal gaan en de Heilige Communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en kwijtschelding van straf ontvangen.

Vraag aan mijn trouwe dienstknecht* om op deze dag de hele wereld over mijn grote barmhartigheid te vertellen. Dat wie zich ook maar op die dag tot de fontein van het leven wendt volledige vergeving van zonden en straf zal ontvangen.” (Dagboek, 300)

De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen.” (Dagboek, 699)

Jezus zei tegen zuster Faustina:

Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open.

Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, zelfs al zijn haar zonden als scharlaken.

Mijn barmhartigheid is zo groot dat geen enkel verstand of het van een mens of van een engel is, in alle eeuwigheid in staat zal zijn om haar te doorgronden.

Alles wat bestaat is uit de diepste diepten van mijn allertederste barmhartigheid voortgekomen. Iedere ziel zal in de hele eeuwigheid mijn liefde en barmhartigheid in haar verhouding tot Mij beschouwen.

Het feest van de Barmhartigheid kwam op uit mijn diepste tederheid. Het is mijn wil dat het op de eerste zondag na Pasen plechtig gevierd wordt.” (Dagboek, 699)

Jezus zei tegen zuster Faustina:

Mijn dochter, kijk naar de afgrond van Mijn barmhartigheid, vereer en verheerlijk Mijn barmhartigheid en doe dat op de volgende wijze: verzamel al de zondaars van de gehele wereld en stort ze in de afgrond van Mijn barmhartigheid. Ik verlang Mij aan de zielen te geven, Ik verlang de zielen, Mijn dochter. Tijdens Mijn feest, het feest van de Barmhartigheid, gaat ge de hele wereld doorkruisen en alle bezwijkende zielen naar de bron van Mijn Barmhartigheid brengen. Ik zal hen genezen en versterken.” (Dagboek, 206)

“Dit feest komt uit mijn barmhartigheid en is in de diepte van Mijn oneindige liefde bevestigd. Elke ziel die gelooft en vertrouwen heeft in Mijn barmhartigheid zal ze bekomen.” (Dagboek, 420)

“Geen enkele ziel zal gerechtvaardigd worden zolang ze zich niet met vertrouwen tot mijn Barmhartigheid wendt, en daarom moet de eerste zondag na Pasen het feest zijn van de Barmhartigheid, en die dag moeten de priesters de zielen spreken over mijn grote ondoorgrondelijke Barmhartigheid.” (Dagboek, 570)

* Pater Michał Sopocko, biechtvader en geestelijk vader van zuster Faustyna Kowalska

Bronnen:

Dagboek van zuster Faustina: Goddelijke Barmhartigheid in mijn ziel.

www. medjugorje-bn.efpk.net