Różaniec (1)

Różaniec jest moją ulubioną modlitwą. Każdego dnia widzę i obserwuję owoce  modlitwy różańcowej w moim życiu. Różaniec wnosi pokój w moje serce i całe moje życie, wycisza mnie i przynosi światło wewnętrzne. Owocem modlitwy różańcowej jest stałe oczyszczanie mojego serca i mojego życia ze wszystkiego, co jest mi balastem na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Różaniec uwalnia mnie od tego, co zatruwa lub niepotrzebnie zajmuje moją duszę.

Przez modlitwę różańcową Matka Najświętsza porządkuje moje życie, usuwa z niego chaos, oczyszcza moje serce z tego, co nie podoba się Bogu  i szkodzi mojej duszy. W miejsce nieładu i chaosu Maryja wnosi ład, porządek i pokój.

Przez odmawianie różańca mam zapewnioną opiekę Maryi, która nieustannie troszczy się o mnie. Matka Boża chroni mnie od wszelkich niebezpieczeństw  i otacza mnie swym płaszczem matczynym.

Kiedy odmawiam różaniec wiem, że nie muszę bać się jutra i przyszłości oraz tego wszystkiego, co niepewne w tym świecie.

Obietnice różańcowe

Z odmawianiem Różańca związane są konkretne obietnice, które Matka Najświętsza  objawiła  św. Dominikowi i bł. Alanowi de la Roche (znanemu też jako Alan de Rupe):

1)Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

2)Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.

3)Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu, zniszczy występek, rozgromi herezję.

4)Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.

5)Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą.

6)Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.

7)Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

8)Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział  zasługach błogosławionych.

9)Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.

10)Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.

11)To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.

12)Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego  Różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.

13)Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.

14)Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi- prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.

15)Nabożeństwo do mego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Jak odmawiać Różaniec?

1)Na początku  czynimy znak Krzyża Świętego, a następnie odmawiamy po kolei następujące modlitwy: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x) oraz Chwała Ojcu.

2)W dalszej kolejności odmawiamy po kolei tajemnice różańcowe. Każdą tajemnicę rozpoczynamy modlitwą Ojcze nasz, następnie odmawiamy 10 razy Zdrowaś Maryjo, na zakończenie wypowiadamy Chwała Ojcu, można dodać  akt strzelisty.

3)Na zakończenie każdej części Różańca odmawiamy Pod Twoją obronę. 

Poniżej treść poszczególnych modlitw:

Wierzę w Boga

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę: 

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Akty strzeliste:

1)O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy; zachowaj nas od ognia piekielnego; zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Amen.

2)O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie. Amen.

Tajemnice Różańcowe

Różaniec składa się z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej. Z kolei każda część składa się z pięciu tajemnic różańcowych. Oto poszczególne tajemnice Różańca: 

Tajemnice Radosne

Tajemnica 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Tajemnica 2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Tajemnica 3. Narodzenie Pana Jezusa

Tajemnica 4. Ofiarowanie Pana Jezusa Bogu Ojcu

Tajemnica 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice Światła

Tajemnica 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Tajemnica 2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie

Tajemnica 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Tajemnica 4. Przemienienie na górze Tabor

Tajemnica 5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice Bolesne

Tajemnica 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Tajemnica 2. Biczowanie Pana Jezusa

Tajemnica 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Tajemnica 4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Tajemnica 5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Tajemnice Chwalebne   

Tajemnica 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Tajemnica 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Tajemnica 3. Zesłanie Ducha Świętego

Tajemnica 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Tajemnica 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny