Category Archives: News

Kurorëza e Mëshirës Hyjnore

Kurorëza e Mëshirës Hyjnore thuhet duke përdorur Rruaza të Rozares të zakonshme me. Ati Ynë, Që je në qiell, U shenjtëroftë Emri Yt, Ardhtë Mbretëria Jote, U bëftë vullnesa Jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot; na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë.

Read More