03. Верујем и имам поверења!

У свом сам се животу успела уверити колико је велика Божја доброта. Како је велико Његово милосрђе! У свему што је мој крст, тј. у мојој болести, немоћи, ограничености, напуштености и немоћи – Бог ми показује своју љубав и открива своју славу. Господ Бог у Исусу Христу непрестано се надвија над мојом људском бедом и у сваком моменту брине за мене као најбољи, нежни и милосрдни Отац! Сваког дана открива ми своју доброту и љубав, очинску бригу и сажаљење. Да није било Божје заштите, не бих била у стању побринути се сама. Да није било помоћи милосрдног Бога, не знам што би са мном било. Добри Бог стално излева своју милост на мене, иако ничим нисам заслужила тако велике Њргове дарове. Зато смело могу поновити за св. Јованом Павлом другим да „Јесам снажно у Божјим рукама”.

Да, све је у рукама Бога чијем Милосрђу се поверавам. У Божје милосрђе дала сам своје пуно поверење. Сваки моменат мог живота је милост која произлази из Божје бескрајне милости. Све што сам примила- је дар Милосрђа. Божје милосрђе ме прати стално кроз мој живот. У Божјем милосрђу проналазим сву помоћ, подршку и безбедност у свакој ситуацији. Добијам снагу и храброст из Божјег Милосрђа како бих се успешно носила са свакодневним потешкоћама и носила свој свакодневни крст. Божје милосрђе је за мене извор наде и вере да је Бог са мном, да ме чува без престанка, никад ме не напушта и никада ми не одбија помоћи.

Исус Христ је Милосрдна Љубав. Полажем сам сву своју наду у Њега. Верујем да ће ме Исус и даље водити и пазити на мене јер је врло добар и милостив. Вјерујем да ме Он неће напустити мене и побринут ће се за све. Вјерујем да се Бог брине за мене као најбољи Отац за Своје дете. Вјерујем да изнас свега нас чува Богородица којој сам се поверила. Такође верујем да сам сигурна у успешан заговор светаца и анђела – мојих пријатеља на Небу. Верујем да ћу с Богом савладати сваки напор свог земаљског ходочашћа и да ћу доћи сретно до свог одредишта или до Неба.

Могу смело рећи да живим у сeни Божјих, Очинских, заштитних „крила“ и зато бих желела поновити за псалмистом:

Господјепастирмој, ништаминећенедостајати
Назеленојпашипасеме, водименатихуводу.
Душумојуопоравља, водиместазамаправеднимименарадисвог.
Дапођемидолиномсенасмртнога, нећусебојатизла; јерсиТисамном;
штапТвојипалицаТвојатешиме
Поставиосипредамномтрпезунавидикунепријатељимамојим;
намазаосиуљемглавумоју, ичашајемојапрепуна
Да! ДобротаимилостТвојапратићемеусведанеживотамог, ијаћунаставатиудомуГосподњемзадуго. [Псалам 23]