01. Tack för allt, min Gud!

Tack min Gud för vad som varit!
Tack för allt, min Gud!
Tack för allt, barmhärtig Jesus Kristus!

I mitt liv har jag upplevt många smärtsamma och dramatiska situationer. Sådana händelser sägs vara en verklig katastrof eller att den inte kan bli värre. I alla dessa ögonblick, helt hopplösa, när ingen kunde hjälpa mig längre, kunde jag bara lita på Gud och hans barmhärtighet. Jag blev inte besviken. Jag kom igenom alla svåra omständigheter bara tack vare Guds nåd. Barmhärtig Gud var och är för mig en fristad och en räddning i alla svårigheter i livet. När min styrka misslyckades kom Jesus Kristus till undsättning och löste alla mina problem. Räddningen kom alltid – även när min situation var mycket dramatisk.

Jesus Kristus visade mig att det inte finns några omöjliga situationer i livet. Det finns alltid en lösning.

Jag upplevde att du med Kristus kan övervinna alla – även de svåraste – hinder och problem, för ingenting är omöjligt för honom. Jag har funnit att det inte finns någon situation där han inte skulle leda en man ut. Det finns inga problem som Jesus Kristus inte kunde lösa. Han kan hjälpa till i alla, till och med den mest dramatiska och hopplösa situationen. Jesus Kristus kan göra vad som helst. Han har all kraft, och han visar det särskilt när mänsklig styrka och möjligheter helt misslyckas.

I mitt liv har jag funnit att Jesus Kristus är min bästa och mest lojala vän. Min styrka och min kraft är i Jesus Kristus. Jesus Kristus är min frälsning. Det var med honom jag gick igenom allt som var det värsta och svåraste. Jesus Kristus övergav mig aldrig, han var alltid med mig och hjälpte mig att överleva alla dramatiska omständigheter i livet. Han ledde mig genom varje ”mörk dal” av motgångar och besvär och ledde mig ut ur de största svårigheterna. Tack vare honom kan jag överleva varje dag. Jag drar styrka från Kristus för att bära mitt dagliga kors av sjukdom, svaghet, maktlöshet, ensamhet och övergivande.

Utan Jesus Kristus skulle jag ha dött. Jag är allt skyldigt min Herre Jesus. Jag lever tack vare honom. Han är källan till min glädje. Endast Jesus Kristus ger mening i mitt liv. Om det inte var för Jesus Kristus, skulle jag inte ha överlevt de senaste åren. Utan Kristus skulle jag inte kunna överleva en enda dag.

Baserat på vad jag har upplevt vill jag berätta för alla att bara tro och förtroende för Jesus Kristus spelar roll! Det är allt som verkligen betyder!

Jag har personligen fått reda på att det största med människoliv är att hålla sig till Jesus Kristus!