02. Zaufać Bogu i nie martwić się!

Tak, bardzo dobry i miłosierny jest nasz Pan! Dlatego pragnę powiedzieć wszystkim ludziom, że nie trzeba się martwić, jeśli w życiu coś dzieje się nie tak, jak chcielibyśmy, a czasem nawet wszystko „wali się”. Nie trzeba martwić się, gdy pojawiają się problemy, przeróżne trudności lub choroby. Trzeba wtedy zaufać Bogu, zdać się na Jego prowadzenie i Jego świętą wolę. On nikogo nie opuści. On dba o każde swoje dziecko. Trzeba tylko otworzyć się na Jego Miłość i rzucić się z ufnością w „przepaść Jego Miłosierdzia”. Trzeba dać się Panu Bogu poprowadzić, odkładając na bok swoje, często złe, nieuporządkowane, egoistyczne pragnienia i we wszystkim, co nas spotyka chwalić Boga. Bóg nikogo nie opuści w potrzebie. Trzeba tylko uwierzyć, że On jest obok, otworzyć się na Jego działanie i odpowiedzieć na Jego Miłość miłością naszego ludzkiego serca. A wtedy On będzie mógł w pełni działać w naszym życiu i pomoże rozwiązać wszystkie nasze problemy. Jezus Chrystus zawsze znajdzie wyjście z każdej, nawet najtrudniejszej i najbardziej skomplikowanej sytuacji. On, który stworzył niebo i ziemię może wszystko! Jezus Chrystus jest nie tylko wszechmocny, ale bardzo dobry i miłosierny. I bardzo miłuje każdego z nas! Bóg jest dobrym i troskliwym Ojcem! Bóg jest Miłością miłosierną.

Potrzeba nam zatem ufać Bogu i wierzyć słowom Chrystusa, który mówi:

„Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was martwiąc się może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie; co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo (Boga) i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane… [Mat 6, 25-33]