Category Archives: Prayers

Rózsafüzér

A rózsafüzér imádkozásának módja 1. Az ima keresztvetéssel kezdődik: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2. A keresztre egy „Apostoli hitvallást mondunk”: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették,

Read More