Slika Božjeg Milosrđa


Isuse, uzdam se u Tebe!
Slika Milosrdnog Isusa, Eugeniusz Kazimirowski, 1934

Ulomci iz Dnevnika sestre Marije Faustine Kowalske:

Čovječanstvo neće naći mira dok se s pouzdanjem ne obrati mojemu milosrđu.” (Dnevnik, 300)

Prije nego dođem kao pravedni Sudac, doći ću kao Kralj milosrđa.” (Dnevnik, 83)

Ljudima dajem posudu s kojom trebaju dolaziti po milosti k izvoru milosrđa. Ta posuda je ova slika s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe” (Dnevnik, 327)

Uvečer, u ćeliji, ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj haljini. Jedna ruka bila je uzdignuta na blagoslov, a druga je doticala haljinu na grudima. Iz otvora haljine na prsima izvirale su dvije velike zrake, jedna crvena, a druga blijeda. U tišini sam promatrala Gospodina. Moja duša je bila prožeta strahom, ali i velikom radošću. Nakon nekoliko trenutaka reče mi Isus: „Naslikaj sliku prema crtežu koji vidiš s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe. Želim da ta slika bude čašćena najprije u vašoj kapelici, a zatim u cijelomu svijetu.” (Dnevnik sestre Marije Faustine Kowalske, 47)

Obećavam da duša koja bude štovala ovu sliku, neće propasti. Obećavam toj duši pobjedu nad neprijateljima već na zemlji, a osobito u času smrti. Ja sâm branit ću je kao svoju čast.” (Dnevnik, 48)

Kada sam to povjerila ispovjedniku, dobila sam sljedeći odgovor: „To se tiče tvoje duše.” Dodao je još: „Naslikaj sliku Božju u svojoj duši.” (Dnevnik, 49)

No, kada sestra Faustina izašla iz ispovjedda, Isus reče:Moja slika jest u tvojoj duši. Ja želim da bude svetkovina Milosrđa. Želim da ta slika koju ćeš naslikati kistom bude svečano posvećena u prvu nedjelju po Uskrsu. Ta nedjelja treba biti svetkovina Milosrđa.” (Dnevnik, 49)

Želim da prvu nedjelju iza Uskrsa ta slika bude javno izložena. Te je nedjelje svetkovina Milosrđa. Po Utjelovljenoj Riječi dajem upoznati bezdan mojega milosrđa.” (Dnevnik, 88)

Kad me je jednom svećenik uputio da pitam Gospodina Isusa što znače te dvije zrake na slici – rekla sam da ću upitati. Za vrijeme molitve čula sam u duši ove riječi: ‘Te dvije zrake označavaju Krv i Vodu – blijeda zraka označava vodu koja opravdava duše; crvena zraka označava krv koja je život duša… Te dvije zrake potekle su iz nutrine mojeg milosrđa u trenutku kad je moje umiruće srce probodeno kopljem na križu. Te zrake štite duše od gnjeva Oca mojega. Blago onomu tko bude živio u njihovoj sjeni jer ga neće stići pravedna Božja ruka. Želim da prvu nedjelju nakon Uskrsa bude svetkovina Milosrđa.” (Dnevnik, 299)


Isuse, uzdam se u Tebe! Slika Milosrdnog Isusa, Adolf Hyła, 1944

Veličina ove slike nije ni u ljepoti boje ni kista već u mojoj milosti. (Dnevnik, 313)

U jednomu trenutku mi je Isus rekao: „Moj pogled s te slike je moj pogled s križa.” (Dnevnik, 326)

Radi toga želim da se ta slika svečano blagoslovi na prvu nedjelju po Uskrsu i da joj se javno iskazuje čast kako bi svaka duša o tome saznala. (Dnevnik, 341)

Znaj ovo: ako zanemariš slikanje slike i čitavo djelo milosrđa, na dan suda odgovarat ćeš za velik broj duša. (Dnevnik, 154)

Veliki petak. U tri popodne kada sam ušla u kapelicu, čula sam riječi: „Želim da ta slika bude javno čašćena.” Tada sam vidjela umirućeg Gospodina Isusa na križu i u teškim mukama. Iz njegova su Srca izišle one dvije iste zrake kao na slici. (Dnevnik, 414)

Bijela Nedjelja. Odnosno svetkovina Gospodinova Milosrđa, završetak Jubileja Otkupljenja. Kada smo krenule na svečanost, srce mi je uzbuđeno kucalo od radosti, što su te dvije svečanosti međusobno tako tijesno povezane. Molila sam Boga milosrđe za grješne duše. Kada je završila pobožnost i kada je svećenik uzeo Presveti Oltarski Sakrament da podijeli blagoslov, vidjela sam Gospodina Isusa kakav je na slici. Gospodin je podijelio blagoslov i zrake su preplavile čitavi svijet. Tada sam vidjela nedostupnu svjetlost, poput kakvog kristalnog prostranstva, isprepletenu valovima svjetlosti, nepristupačnu bilo stvorenju bilo duhu. U toj svjetlosti troja vrata. I u tom trenutku ušao je Isus kao s te slike u onu svjetlost – kroz druga vrata, do nutrine Jednosti. To je Jednost Trojstvena koja je neshvatljiva. Beskonačnost. – Tada sam čula glas: „Ta svetkovina dolazi iz nutrine Mojeg milosrđa i potvrđena je dubinama Mojeg smilovanja. Svaka duša koja vjeruje i koja se uzda u Moje milosrđe – primit će ga.” Neizmjerno sam se radovala dobroti i veličini svoga Boga.(Dnevnik, 420)

U jednom trenutku vidjela sam Gospodina Isusa u sjajnoj haljini. Bilo je to u oranžeriji. – „Piši što ću ti reći: (…) Postavljam te rizničarkom svoga milosrđa. Reci ispovjedniku da se ta slika izloži u crkvi, a ne u klaustru samostana. Po toj ću slici udijeliti mnoge milosti dušama pa neka joj svaka duša može pristupiti.” (Dnevnik, 570)

Evo dajem tri načina na koja trebaš činiti dobro bližnjima: prvi – djelo; drugi – riječ; treći – molitva. U ta tri se skriva punina milosrđa i neosporan su dokaz ljubavi prema meni. Na taj način duša slavi i daje hvalu mojemu milosrđu. Da, prva nedjelja po Uskrsu jest svetkovina Milosrđa, ali treba biti i djelo. Tražim štovanje mojega milosrđa svečanom proslavom ove svetkovine i štovanjem ove slike. Po toj slici udijelit ću dušama mnogo milosti; ona treba podsjećati na zahtjeve moga milosrđa jer i najsnažnija vjera nemoćna je bez djela.” (Dnevnik, 742)

Danas sam ugledala slavu Božju koja teče iz ove slike. Mnoge duše primaju milosti, iako o njima ne govore glasno. Ma kako različiti bili njihovi putovi, Bog po njima prima hvalu, a svi napori sotone i zlih ljudi razbijaju se i pretvaraju u prah. Usprkos Sotoninu gnjevu, Božje milosrđe trijumfirat će u cijelomu svijetu i slavit će ga sve duše.” (Dnevnik, 1789)

IZVORI

Sv. Marija Faustina Kowalska, ZMBM: Dnevnik, Milosrđe Božje u mojoj duši, Družba svećenika Srca Isusova, Zagreb, 2016.

O. Marko Kornelije Glogović, OSPPE : VIDLJIVI BOG O tajnama slike Božjega Milosrđa, 2019. g.