Godzina Miłosierdzia Bożego

„A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani”, to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”  Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: „Patrz, woła Eliasza”. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: „Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża”. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.” (Ewangelia św. Marka 15,33-37)

Według Ewangelii Jezus Chrystus umarł o dziewiątej godzinie dnia czyli o godzinie trzeciej po południu. Dlatego godzina 15.00  to szczególna godzina. Jest to godzina naszego odkupienia, w której Pan Jezus oddał za nas życie na krzyżu. W tej godzinie składamy Jezusowi Chrystusowi  dziękczynienie i wdzięczność za to, że poniósł tak straszną Mękę i skonał w największych boleściach dla naszego zbawienia.

Pan Jezus prosi, aby w tej godzinie (tj. dokładnie o 15.00) rozważać Jego bolesną Mękę i moment skonania, a przede wszystkim Jego smutek i opuszczenie  w chwili śmierci. Prosi,  aby –dla uczczenia Jego Męki i śmierci- odprawić o tej porze drogę krzyżową (o ile pozwolą na to obowiązki) lub nawiedzić i adorować Najświętszy Sakrament, lub pomodlić się tam, gdzie właśnie przebywamy.

„Przypominam ci, córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (…) Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę.” (Dz.1572) 

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa możemy –jeżeli nie jesteśmy w stanie inaczej odprawić Godziny Miłosierdzia- chociaż na krótką chwilę przenieść się w duchu na Golgotę, aby u stóp Krzyża rozważać bolesną śmierć Zbawiciela, uwielbiać Miłosierdzie Boże, wypraszać łaski oraz towarzyszyć Panu Jezusowi w Jego osamotnieniu i opuszczeniu.

„O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek.” (Dz. 1320)

Godzina śmierci Chrystusa to czas wielkiego miłosierdzia dla nas wszystkich i całego świata, a szczególnie dla zatwardziałych grzeszników. O godzinie 15.00 wszyscy możemy doświadczyć ogromu Miłosierdzia Bożego ze względu na zasługi i śmierć Chrystusa.  Dlatego o godzinie trzeciej po południu powinniśmy błagać Boga o miłosierdzie i nawrócenie szczególnie dla ludzi trwających w grzechach i oddalonych od Boga.

Z godziną Swojej śmierci Pan Jezus związał wielkie obietnice. W godzinie Miłosierdzia  nasze prośby zostaną wysłuchane, jeżeli będą zgodne z wolą Bożą. Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: „(…) w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją…(Dz. 1320)  W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.(Dz. 1572)

Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia musi spełnić poniższe, określone warunki, aby była wysłuchana (źródło: www.faustyna.pl):

  1. Modlitwa ma mieć miejsce dokładnie o godzinie trzeciej po południu (chodzi o uczczenie chwili skonania Pana Jezusa)
  2. Modlitwa ma być skierowana bezpośrednio do Pana Jezusa (a nie do Boga Ojca, Matki Najświętszej, świętej Faustyny lub świętych)
  3. W modlitwie mamy odwoływać się do wartości i zasług bolesnej męki Jezusa Chrystusa („Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie…”)
  4. Praktykując  Godzinę Miłosierdzia pamiętajmy, że muszą być również spełnione warunki nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia czyli modlitwa pełna ufności i zawierzenia połączona z uczynkami miłosierdzia.

Godzina Miłosierdzia powinna być dla chrześcijanina najważniejszą godziną dnia.