Święto Miłosierdzia Bożego

„Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki.” (Dz. 965)

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego.” (Dz.699)

Święto Miłosierdzia jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zgodnie z pragnieniem Pana Jezusa, które zostało wyrażone przez Niego wielokrotnie w słowach skierowanych do św. Siostry Faustyny. Po raz pierwszy powiedział o swoim życzeniu 22 lutego 1931 roku, kiedy zażądał namalowania obrazu z podpisem Jezu, ufam Tobie:  „Ja pragnę, aby było święto Miłosierdzia. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia.” (Dz.49)  Potem Pan Jezus kilkanaście razy wspominał o swoim życzeniu, m.in. powiedział: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem  Miłosierdzia.” (Dz. 299) „Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.” (Dz. 699) 

Święto Miłosierdzia jest jedną z form uczczenia niezmierzonego Miłosierdzia Boga zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa, który pragnie czci dla swego Miłosierdzia poprzez obchodzenie tego święta (por. Dz.742). Święto Miłosierdzia jest czasem łaski danym wszystkim ludziom, a szczególnie „biednym grzesznikom” (por. Dz. 699) po to, aby zachęcić ich do pojednania z Panem Bogiem.

Ze świętem Miłosierdzia Bożego związane są niezwykłe obietnice i łaski:

  • Każdy, kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej otrzyma całkowite odpuszczenie dotychczas popełnionych grzechów. Pan Jezus wzywa najbardziej zatwardziałych grzeszników, aby nie bali się przyjść do Niego i obiecuje, że jeśli spełnią warunek spowiedzi i Komunii Świętej w Święto Miłosierdzia oraz z ufnością zwrócą się do Niego, to doznają łaski odpuszczenia wszystkich win.

„Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat.”(Dz.699)

„Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i Komunii Świętej w święto Miłosierdzia mojego”  (Dz. 1109)

  • W tym dniu spływa „morze łask” na dusze ludzkie. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, że tego dnia „otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.” (Dz. 699)

„Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością.” ( s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, www.faustyna.pl)

  • W święto Miłosierdzia mamy modlić się nie tylko za siebie, ale również za naszych bliźnich. Pan Jezus wzywa do modlitwy za grzeszników i obiecuje ogarnąć ich swoim miłosierdziem:

„Zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia mojego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę, córko moja. W święto moje – w święto Miłosierdzia- będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła Miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię.” (Dz. 206)

  • W szczególny sposób Pan Jezus wzywa kapłanów, aby w tym dniu mówili o Miłosierdziu Bożym. Pan Jezus pragnie, aby wszyscy ludzie doszli do poznania tego największego przymiotu Boga i skorzystali z łask związanych ze Świętem Miłosierdzia:

„Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”. (Dz. 570)

”Proś wiernego sługę mojego*, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” (Dz. 300)

Aby godnie przygotować się do święta Miłosierdzia, Pan Jezus poleca odmawiać wcześniej przez dziewięć dni Nowennę do Miłosierdzia Bożego z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Nowennę należy rozpocząć w Wielki Piątek (Dz.796)

Aby w pełni skorzystać z obiecanych przez Pana Jezusa niezwykłych  łask związanych ze świętem Miłosierdzia należy:

  • w święto Miłosierdzia przystąpić do spowiedzi z żalem i skruchą za grzechy (poprzedzoną dobrym, szczegółowym rachunkiem  sumienia)
  • przyjąć Komunię Świętą z miłością i wiarą w obecność żywego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
  • wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego czyli cechować się postawą ufności w dobroć Pana Boga  i postawą miłosierdzia wobec bliźnich.

Bez spełnienia powyższych warunków, nie otrzymamy nic z obietnic, które Pan Jezus przywiązał do święta Miłosierdzia.(www.faustyna.pl

A zatem w tym szczególnym dniu, jakim jest święto Miłosierdzia trzeba z ufnością zbliżyć się do Pana Jezusa prosząc Go o „morze łask” z nieskończonego Miłosierdzia Bożego dla siebie i całego świata. Pan Jezus  obiecuje, że każda dusza, która pokłada ufność w Bożym Miłosierdziu otrzyma łaski związane  ze świętem Miłosierdzia. Powiedział wszak do św. Faustyny: „Święto  to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu dostąpi go.”(Dz. 420)

„Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła” ( s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, www.faustyna.pl.)

* Chodzi o ks. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny